โลกใบใหม่ การใช้ชีวิตในรูปแบบของ New normal

หลายคนต่างก็ออกมาวิเคราะห์กันอย่างมากในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19

ว่าหลังจากการระบาดของโรคที่รุนแรงนี้นั้นโลกของเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป เพราะการเกิดโรคระบาดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนทั้งโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะในช่วงต้นของการเกิดการระบาดนั้นถือว่ามีความรุนแรงอย่างมากเลยทีเดียว การเกิดโรคระบาดไม่ได้สร้างความเสียหายในด้านทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็ส่งผลไปถึงสิ่งต่างๆและเป็นกันทั่วโลกด้วย 

ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากการระบาดนั้นก็จะเป็นการใช้ชีวิตในรูปแบบของ New normal ก็คือการใช้ชีวิตแบบปกติที่เป็นในรูปแบบใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้นั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสีย

การเกิดในเรื่องของการลดโลกาภิวัฒน์ เพราะในช่วงที่เกิดวิกฤตนั้น ก็ทำให้เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆนั้นเกิดความปั่นป่วนอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่อาจจะมีการประกอบ ซึ่งการประกอบนั้นก็จะต้องอาศัยชิ้นส่วนต่างๆเพื่อประกอบและนั่นก็คือ เมื่อธุรกิจและเศรษฐกิจโลกเกิดการแปรแวนที่เป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัส ก็จะทำให้การผลิตนั้นหยุดชะงักและไม่สามารถผลิตได้ ทำให้ขาดแคลนชิ้นส่วนชิ้นนั้นไปนั่นเอง ทำให้บริษัทต่างๆนั้นก็อาจจะต้องมีการคิดและวิเคราะห์มากขึ้นในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศ

เพื่อการผลิตมากขึ้น เพราะในอนาคตนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเกิดการระบาดหรือเหตุการณ์อะไรที่สร้างผลกระทบหนักในลักษณะนี้ได้อีก การใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอย่างน้อยก็ช่วยทำให้การประกอบหรือการผลิตนั้นสามารถไปต่อได้

การใช้ชีวิตในรูปแบบของ New normal สังคมเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้น ในยุคที่เกิดการระบาดก่อนหน้านั้น การช็อปปิ้งออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมาก อย่าง Alibabab.com ก็มีการให้บริการช็อปปิ้งแบบออนไลน์และสามารถส่งออกได้ทั่วโลก ทำให้ผู้ซื้อนั้นไม่ต้องไปเลือกซื้อเอง ลดการไปสู่พื้นที่เสี่ยงและลดระยะเวลาในการสั่งซื้อได้ด้วย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100   รวมถึงการทำงานต่างๆ จากที่ก่อนหน้านี้นั้นถึงแม้จะมีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารงานด้วยระบบออนไลน์แต่ก็ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างดีเท่าที่ควรนัก จนกระทั่งเกิดการระบาด ต่างฝ่ายก้จะต้องรักษาผลประโยชน์ต่างๆของตัวเอง

ทำให้การทำงานด้วยระบบออนไลน์นั้นมีการพัฒนาจนมรประสิทธิภาพและทำให้สามารถทำงานผ่านการออนไลน์ได้โดยส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีบางสาขาอาชีพที่อาจจะไม่สามารถทำงานผ่านออนไลน์ได้หรือทำได้ยาก แต่ก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่โลกในยุคใหม่

เกิดความเคยชินและก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ด้วยการทำทุกอย่างแบบออนไลน์ เพราะในช่วงที่เกิดการระบาดนั้น คนส่วนใหญ่ก็ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการช็อปปิ้ง การสั่งอาหาร ต่างๆ เป็นต้น ก็จะทำให้ผู้คนนั้นเคยชินและติดความสะสบายในช่วงนี้

Share:

More Posts

Send Us A Message

We Are Here To Assist You

contact us today

© 2019 All Rights Reserved