susankramer

ปัจจุบันสังคมและความเป็นมาของของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ยิ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวัตถุมีมากเท่าใดสภาพด้านจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคนสับสน ว้าเหว่ คนขาดที่พึ่งทางใจครอบครัวที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอ แตกแยก ชุมชน หมู่บ้าน ที่เคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

    หลังจากที่รัฐบาล ได้มีการประกาศออกมามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหยุดให้บริการชั่วคราวก่อนซึ่งก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนเช่นเดียวกันที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นต้องหยุดกิจการตัวเ

Read More »

ในการที่เราต้องการที่จะเลือกใส่ผ้าอนามัยแบบสอดเป็นเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจว่าเราควรที่จะใส่แบบไหนนั่นเอง ดังนั้นการที่เราจะเลือกใสและในวันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีในการใส่และการถอดออกเป็นแบบไหนนั่นเอ

Read More »

เมื่อเรานั้นเป็นแม่ครัวนั้นการที่เราจะทำกับข้าวหรือว่าเรานั้นต้องการที่จะไปจ่ายตลาดเพื่อที่จะซื้ออาหารเพื่อที่จะเอามาเก็บรักษาเพื่อที่จะได้อยู่ได้นานแต่ว่าของบางอย่างนั้นเราก็ไม่สมควรที่จะเอามาแช่ตู้เ

Read More »

การที่คนเรามีคนรักหรือมีแฟนหรือไปถึงการมีครอบครัวแล้วก็ตาม ก็ต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา จริงๆแล้วการที่ทะเลาะกันก็มีผลดีนะ นั้นก็คือสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ ว่าอีกต่างฝ่ายต่า

Read More »

เก่งภาษาอย่างช่วยไม่ได้ หนึ่งในช้อดีของการมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ สำหรับผมแล้ว นี่ก็คือข้อดีที่สุดข้อหนึ่งของการมีแฟนเป็นคนต่างประเทศเลยล่ะ แบบว่ามีแฟนเป็นคนประเทศไหน เราก็จะได้ภาษาบ้านเขาไปด้วย ถึงแม้ว่

Read More »

ขณะที่เราฝึกซาเซนนั้น ไม่ต้องพยายามหยุดความคิดของเธอ แต่ปล่อยให้มันหยุดเอง ถ้ามีอะไรแวบเข้ามาในใจ ปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้มันออกไป ถ้าไม่มีอะไรแวบเข้ามาในใจ มันจะไม่อยู่นานนักหรอก เมื่อเธอพยายา

Read More »