susankramer

ปัจจุบันสังคมและความเป็นมาของของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ยิ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวัตถุมีมากเท่าใดสภาพด้านจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคนสับสน ว้าเหว่ คนขาดที่พึ่งทางใจครอบครัวที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอ แตกแยก ชุมชน หมู่บ้าน ที่เคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

ในขณะที่สงครามเย็นได้ถดถอยไปไกลกว่าในอดีต มีความพยายามเพิ่มมากขึ้นในการต่อสู้ระหว่างระบบเศรษฐกิจในบริบทที่กว้างขึ้นและหลากหลายมากขึ้น หนังสือ TheCold War ของ Odd Arne Westad เริ่มต้นเรื่องราวในทศวรรษท

Read More »

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันปีในสถานที่ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ฝังความกลัว ความเคารพ และความรักต่อธรรมชาติไว้ในจิตใจของชาวญี่ปุ่น สิ่งนี้ ประกอบกับสภาพอากาศที่หลากหลายขอ

Read More »

เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้เท่ากับการฉีดวัคซีนป้องกันความเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต การศึกษาพบ ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อพบว่า “สูงอย่างน้อยที่สุด ถ้าไม่สูง” มากกว่าที่ได้รับจากวั

Read More »

หากมีผู้เดินทางกลับที่พัก เนื่องจากความเสี่ยงของผู้กลับมารับการฉีดวัคซีนครบเป็นบวกต่ำมาก ความเสี่ยงต่อครัวเรือนก็เช่นกัน หากพวกเขากลับผลการทดสอบเป็นบวกในวันทดสอบหนึ่ง สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาอาจถูกกั

Read More »

              เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพศ. 2565 ช่วงเวลาประมาณ 11:30 น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภคลองห้าได้รับแจ้งเหตุว่าที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งซึ่งชื่อว่าสนามยิงปืน 333 ซึ่งสนามยิงปืนดังกล่าวอยู่แถวบริเวณ

Read More »

   พนักงานหลังไม่พอใจปั่นสมูทตี้ใส่ถั่ว   เมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม ปีพศ. 2565 ได้มีการเผยแพร่คลิปลงในโซเ****ลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งได้มีการบุกเข้าไปในร้านเครื่

Read More »