การเปลี่ยนผ่านของโรงเรียนอนุบาลสามารถบรรเทาลง

ได้ด้วยการสนับสนุนความต้องการทางสังคมและอารมณ์ของเด็กๆ เมื่อถึงปีการศึกษาใหม่ที่นี่ พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเล็กอาจกำลังประสบกับอารมณ์และความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเริ่มโรงเรียนอนุบาล ภายใต้สถานการณ์ทั่วไป การเปลี่ยนไปโรงเรียนอนุบาลทำให้เกิดอารมณ์มากมา

สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแล ท่ามกลางความกังวลเรื่องโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ การเปลี่ยนเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่อาจกระตุ้นให้เกิดอารมณ์และความวิตกกังวล

 

 

เฉพาะตัวสำหรับทั้งผู้ปกครองและบุตรหลาน ไม่ว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาลจะประสบปัญหาการหยุดชะงัก

ในการเรียนรู้เนื่องจากการปิดเรียนหรือไม่ เช่น จากการหยุดชะงักของการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นและสถานรับเลี้ยงเด็กที่มั่นคง พัฒนาการทางสังคมในช่วงแรกของเด็กยังคงเป็นข้อกังวลระดับแนวหน้าของผู้ปกครองหลายคน

เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของการระบาดใหญ่ และเพื่อทราบถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง รายการด้านล่างประกอบด้วยคำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและอารมณ์ของเด็กเล็กในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลได้อย่างไร โปรแกรม ให้เครดิตตัวเองสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในครอบครัว

แม้ว่าการแพร่ระบาดจะลดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในครอบครัว

ยังคงมีส่วนอย่างมากต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กในช่วงแรกๆ การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ให้เห็นว่าการมีพ่อแม่และผู้ดูแลคอยเลี้ยงดูก็เพียงพอแล้วที่จะบรรเทาผลกระทบด้านลบของโรคระบาดที่มีต่อการพัฒนาสังคมของทารกได้

การสร้างความผูกพันที่มั่นคงกับผู้ดูแลหลักในช่วงสองสามปีแรกของชีวิตช่วยให้เด็กมีแรงผลักดันในการสำรวจและทดลอง และเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพทางสังคม อารมณ์ และสุขภาพกายในภายหลัง

วัยทารกและเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมากเพราะความผูกพัน ในห้องเรียนอนุบาล ความผูกพันที่ปลอดภัยนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นอย่างมั่นใจ พ่อแม่หรือผู้ดูแลสามารถมั่นใจได้ว่าความพยายามของคุณในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวตั้งแต่แรกเริ่มนั้นสร้างความแตกต่างได้อย่างแน่นอน

ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะทางสังคม เช่น การแบ่งปันและการฟัง เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวก ความสามารถด้านทักษะทางสังคมในโรงเรียนอนุบาลเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่สำคัญของเยาวชนในด้านการศึกษา

การจ้างงาน และสุขภาพจิต ความกังวลเกี่ยวกับโอกาสทางสังคมที่พลาดไปที่เกิดจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเป็นจุดสนใจหลักของการวิจัยในวัยเด็ก การเสริมทักษะทางสังคมที่เด็กๆ มีโอกาสพัฒนาผ่านการเรียนรู้จากการเล่นในห้องเรียนอาจช่วยให้บุตรหลานของคุณริเริ่มทักษะดังกล่าวในบริบทต่างๆ

นอกเหนือจากการสนับสนุนโอกาสในการเล่นจริงกับเด็กคนอื่นๆ แล้ว ทักษะทางสังคมยังสามารถได้รับการฝึกฝน

โดยการจัดเวลาสำหรับการสนทนากับเด็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่างๆ ผ่านการฝึกสอนเด็กผ่านสถานการณ์ทางสังคมและการสอนที่ชัดเจน การสร้างโมเดลปฏิสัมพันธ์เชิงบวกของการฟังและแบ่งปัน และการเสริมทักษะเหล่านี้และทักษะที่สำคัญอื่นๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน

Continue Reading