susankramer

ปัจจุบันสังคมและความเป็นมาของของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ยิ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวัตถุมีมากเท่าใดสภาพด้านจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคนสับสน ว้าเหว่ คนขาดที่พึ่งทางใจครอบครัวที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอ แตกแยก ชุมชน หมู่บ้าน ที่เคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

จ. ลำปาง อากาศเริ่มเย็น ซึ่งทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนออกมาประกาสยืนยันว่าในปีนี้น่าจะหนาวยาวนานกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศที่หนาว

Read More »

มันมีปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมาบนโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหามลพิษทางอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ  เยเมน (Yemen) ดื่มด่ำความงดงาม สิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์และแน่นอนว่

Read More »

มีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือ  ติมอร์เลสเต ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามประเทศไทยนั้นยังถือว่าดีที่มีพื้นที่ในการทำการเกษตร มีที่ไร่ที่นามีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งนี้มันก็ท

Read More »

ซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าในแต่ละประเทศเขามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างในการที่จะเดินเข้าประเทศของเขาและมีประเทศไหนบ้างที่ในตอนนี้อาจยังห้ามคนไทย  ห้ามต่างชาติเข้าประเทศ ไม่ให้เดินทางเข้าประเทศหรือมีกฎเกณ

Read More »

อ่างทองยังวิกฤต ขณะเดียวกันถ้าไปดูสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทที่ผันน้ำลงสู่ภาคกลางตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้ระบายอยู่ที่2,771ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามแผนการปล้องน้ำให้ทันก่อนที่น้ำทะเลหนุนส

Read More »

สถานการณ์โควิด-19ในรัสเซียกำลังทุบสถิติใหม่ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและยอดของการเสียชีวิตอะไรที่ทำให้สถานการณืวิกฤตขนาดนี้  รัสเซีย สั่งปิดที่ทำงาน ซึ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียสำหรับการระบาดของโควิด-19ประเด็นท

Read More »